Frivillig

Bli med å lage Buvik ølfestival!

Vi trenger frivillige som kan gjøre festivalen mulig.
Rigging, billettsalg, vertskap og mange andre roller skal fylles. Vil du hjelpe oss?
Ta kontakt på vår facebookside eller e-post til post@buvikolfestival.no